An Teanga / The Language

glorchlu_logoLeis an borradh i gcúrsaí Gaeilge ar fud na tíre chuidigh Glór Chluainín le bunadh an Ghaelscoil áitiúil agus eagraímid go leor imeachtaí chun úsáid an teanga a chur chun cinn sa bhaile.
Ag an am céanna cé go bhfuil clú agus cáil ar Thuaisceart Liatroma dá traidisiún láidir ceol Gaelach tá bá ar leith freisin ag muintir na háite dár n-oidhreacht cultúrtha i gcoitinne agus go mór mór don teanga dhúchais. Mar sin le spreagadh agus deiseanna cainte creidimid gur féidir an suim aitiúil i labhairt na Gaeilge, a mhéadú agus a fhorbairt go mór.


With Irish enjoying a renewed popularity nationwide Glór Chluainín have assisted in the setup of the Manorhamilton’s new Gaelscoil and organise many activities to foster use of the language in Manor.
Whilst North Leitrim is renowned for it’s strong tradition of Irish music there is also a great appreciation amongst people in the area for all aspects of our cultural heritage and especially the language. Therefore given encouragement and the right opportunities we believe that the interest locally in speaking Irish can be greatly increased and developed.

No Comments

0 freagairtí fós ↓

  • Níl aon tuairimí fágtha fós...Déan an tosnú anois agus líon amach an fhoirm seo a leanas.

You must log in to post a comment.